MADDE 1: TARAFLAR

SATICI :
Unvanı  : BEYOĞLU SİNEMASI FİLMCİLİK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ.
Mersis No: 0168000238300012
Adres :

İSTİKLAL C. HALEP İŞ HANI C.BLOK NO: 140 İÇ KAPI NO: 80 BEYOĞLU/ İSTANBUL

Telefon : +905336027592 (Müşteri Hizmetleri)
(0212) 251 32 40
Fax :
E-Posta : [email protected]
Banka Hesabı : Garanti Bankası Galatasaray Şube (068) Hesap No: 6293748
ALICI (TÜKETİCİ) :
Adı,Soyadı/ Ünvanı :
Adres :
Telefon :
E-Posta :

MADDE 2: SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait Beyoğlu Sineması Filmcilik Ltd Şti.’ne ait www.beyoglusinemasi.com alan adlı web sitesinden elektronik ortamda üyeliğini/siparişini yaptığı satış ücreti belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, SATICININ isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma”hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında üyelik/hizmet siparişi verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

https://www.beyoglusinemasi.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen/düzenlenecek fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3: SÖZLEŞME TARİHİ

Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarihtir.

MADDE 4: ÜRÜN BİLGİLERİ HİZMETİN TESLİM ŞEKLİ

Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait https://www.beyoglusinemasi.com internet sitesinde yayınlanmaktadır. Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu hizmet, ödemenin gerçekleşmesiyle ve olur, üyeliğin başladığına dair Alıcı’ya teslim edilen mail ile birlikte başlamış olur. Hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu mail adresine gönderilerek belirtilen kişiye teslim edilecektir.

MADDE 5: ÜRÜN/HİZMETİN FİYATI

Ürünlerin/Hizmetin fiyat bilgilendirmesi SATICI’ya ait https://www.beyoglusinemasi.com internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar vs. satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 6: SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICIDAN hak iddiasında bulunamaz.

https://www.beyoglusinemasi.com kredi kartı (Visa, MasterCard) ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı andır.

MADDE 7: ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

ALICI, https://www.beyoglusinemasi.com internet sitesinden SATICININ isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

Bir önceki maddeye bağlı olarak ALICI, üyelik sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI, işbu sözleşmeden doğan hak, mükellefiyet ve borçlarını SATICININ yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere ve kuruluşlara devir ve temlik edemez.

ALICI, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda SATICININ defter, belge ve kayıtlarını HMK 193 anlamında kesin delil olacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8: CAYMA HAKKINA İLİŞKİN PROSEDÜR

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, verilecek hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını ve üyeliğini sonlandırma hakkını kullanabilir.

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

MADDE 9: UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME

Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

MADDE 10: YÜRÜRLÜK

Sözleşme, taraflarca okunarak, 12/05/2020 tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Üyeliğin/Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.